¡Benvinguda!

Sigueu benvinguts a la nostra pàgina, que té com a finalitat ultima donar a conèixer a tots els ciutadans del barri de Santa Eulàlia de Provençana de l'Hospitalet, amb voluntat purament divulgativa, algunes fotografies i històries del nostre districte.

Esperem que us ajudi a descobrir o recordar les arrels de la barriada!

domingo, 8 de mayo de 2011

LA FESTA MAJOR DE SANTA EULÀLIA (V)

LES FESTES A L’ETAPA DEMOCRÀTICA
La Comissió de Festes

A JOSE LUIS, EN RECUERDO

L'any 1980, la direcció de l'Aula de Cultura convocà a totes les entitats del barri amb la intenció de que es pugues crear la Comissió de Festes de Santa Eulàlia, una entitat unitària que s'ocupés de organitzar els festeigs que s'havien de realitzar al barri durant tot l'any de forma institucionalitzada.

La Comissió comptaria amb el suport econòmic de la Regidoria del Districte i amb la col·laboració, en l’àmbit de les infraestructures, de la pròpia Aula de Cultura. Les celebracions que hauria de dissenyar, muntar i coordinar la Comissió de Festes serien el Carnaval, la Festa Major, la Castanyada y les festes de Nadal.

 L’any 1985, sota l’auspici del regidor del Districte Francisco Pareja, a la Comissió de Festes s’incorporaren representants de quasi la totalitat de les entitats de Santa Eulàlia, la qual cosa va suposar el reforçament i la representativitat de la Comissió, que rere un llarg procés de debat entre les entitats, va assolir el "status" de entitat jurídica al registre de Associacions de la Generalitat de Catalunya, tal i com la coneixem avui en dia. Com a tal entitat, la Comissió es regeix per uns estatuts i es reuneix regularment amb la resta del les entitats del barri, que formen part d’ella com a membres.
Des de les hores ençà, als treballs de la Comissió de Festes han participat, encara que amb moments de alts i baixos i absentisme, la majoria de les entitats del barri (nucleades pels membres de la Junta de la Comissió) el que ha significar l’assoliment unitari més important de la historia associativa del barri dels últims anys.
“el Tot l’Hospitalet” any VI – núm. 275 – Setmana del 21 al 27 de maig de 1.990
Des de el seu naixement, la Comissió comptà amb el suport econòmic i d’infraestructura de la Regidoria del Districte i de la direcció de l’Aula de Cultura (avui Centre Cultural) de la barriada a l'hora de l'organització dels actes festius, i les relacions amb els diferents regidors que han ostentat la representació del Consistori al barri han estat, quasi sempre, fluides.
Al començament els festeigs es celebraven a les diferents places i carrers del barri de forma alternativa a fi d'intentar que totes les zones de Santa Eulàlia es sentissin integrades dins la Festa Major.
Aquest sistema suposava una diversificació d'esforços i mitjans difícils d'assumir, pel qual, des de fa uns anys la Festa s'ha centralitzat, primer a l'aparcament del carrer Gasòmetre (un any) i després dins els jardins del carrer Alhambra.
A més dels balls i les actuacions, les festes es complementaven amb esdeveniments esportius i culturals dins del poliesportiu del barri (les 12 hores esportives organitzades per l'A.E.S.E. i les exhibicions de danses populars a cura de l'Esbart Dansaire Sant Isidre Grup Folklòric) i manifestacions culturals dins l'Aula de Cultura.
Tot i que es va intentar recuperar la tradició de les festes de carrer (recordem les experiències dels carrers Independència, Nazareth i Igualtat), només la del carrer General Prim (amb una Comissió pròpia i diferenciada) es va consolidar durant un temps, i finalment es va esvair del tot.
Valdria la pena fer una crònica acurada dels llargs anys d’existència de la Comissió de Festes de Santa Eulalia ─a cavall del canvi de segle─ i dels seus treballs en pró de la consolidació d’una idea del que han de ser les Festes Populars del barri... però això es una tasca que deixarem per al proper any.

 (((((((((((((((((((((((((((((((((((((-o0o-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))

No hay comentarios:

Publicar un comentario