¡Benvinguda!

Sigueu benvinguts a la nostra pàgina, que té com a finalitat ultima donar a conèixer a tots els ciutadans del barri de Santa Eulàlia de Provençana de l'Hospitalet, amb voluntat purament divulgativa, algunes fotografies i històries del nostre districte.

Esperem que us ajudi a descobrir o recordar les arrels de la barriada!

lunes, 24 de noviembre de 2014

ELS DOCUMENTS DEL CELH. NOVEMBRE 2014


El document de noviembre és, com el del mes passat, referent al moviment obrer. Es tracta d’unes memòries que ens ha cedit al Centre d’Estudis la Sra. Marisol Marín, en les que descriu les mobilitzacions obreres en l’empresa INDO entre 1969 i 1972. El primer que caldria aclarir és que INDO era més aviat un grup d’empreses, com les que apareixen al text, MAGSA, SACO o una que portava el nom del grup, INDO.

A la documentació, esmenta un primer intent, fracassat, de mobilització en octubre de 1969. Les accions que van reeixir van començar en 1971, i que van fer vers 1976 i 1977 d’INDO un referent en la lluita obrera, especialmente en relació a la igualació entre homes i dones. La major part de la mà d’obra del grup era femenina, i la consigna “a igual feina, igual salari” va arrelar amb força en la majoria de dones i alguns homes de l’empresa. Malauradament, d’altres homes es situaven en els costats del passadís que hi havia a l’interior de la fàbrica i insultaven i intimidaven a les seves companyes que lluitaven com obreres i com dones.

En concret, el text que reproduïm és la descripció de la primera assemblea que incia el llarg cicle de lluita que culminà amb les sentències de 1977, en les que es confirmava la igualtat entre els gèneres i d’altres conquestes socials. L’espurna que provocà la convocatòria de l’assemblea és la dimissió dels representants dels/les treballadors/es de MAGSA, els anomenats aleshores enllaços sindicals. L’any 1971 es van produir eleccions sindicals i sembla que el procès electoral en aquesta empresa va ser problemàtic. El fet important és que la reacció d’alguns/es treballadors/es és la convocatòria d’una assemblea per escollir unes comissions de representants amb uns mandats, i amb la voluntat de continuar organitzats/des de forma assambleària.

El text és el següent:

20-9-71 Asamblea en el comedor para tratar de problemas que afectan a los trabajadores. Se reúnen como unos 200, la mayoría de MAGSA, algunos de SACO y una minoría de INDO. MAGSA ante las elecciones se negó a participar y habiendo dimitido los que tenían que continuar, había el problema de quienes serían los que representarían a MAGSA, y como se pondrían en contacto con la empresa para dialogar de los problemas existentes. Se acordó que las cosas se decidieran en asamblea y que allí mismo se nombrara una comisión que representaría a MAGSA ante la empresa. En el transcurso de la asamblea se concretaron los siguientes puntos:
1º Aumento de 500 pts. Igual para todos
2º Jornada laboral de 44 horas sin recuperar
3º Abolir los grupos 4º y 5º estableciendo como mínimo el 6
4º A igualdad de grupo y trabajo, igualdad de salario para hombres y mujeres
5º Revisión del sistema de primas
6º Toamr contacto, por parte de la gente de SACO allí existente, con los jurados y enlaces que les representen para que hagan suyas también estas peticiones, e invitarlos a la asamblea del miércoles, para que estén presentes y expongan su parecer.
La asamblea a pesar de la mucha gente se desarrolla con plena normalidad, pidiendo la palabra y esperando turno para hablar; solo un pequeño incidente entre dos personas que se discutieron por problemas personales, y que la misma gente rechazó. Salieron tres personas para pedir permiso a la empresa para la próxima asamblea, así como seis para confessionar la carta. Al terminar se dejan las sillas donde estaban y se ordena el comedor”Centre d’Estudis de l’Hospitalet.

lunes, 3 de noviembre de 2014

ELS DOCUMENTS DEL CELH. OCTUBRE 2014


El document d’aquest mes és una carta del Governador de la província a l’alcalde de l’Hospitalet que es conserva a l’Arxiu de l’Hospitalet, a la caixa “Correspondència 1854”

El text, és el següent:

"A la mayor urgencia se servirá V. informarme acerca de la conducta y antecedentes de Baudilio Poch vecino de ese pueblo y habitante en la calle de Santa Eulalia, contra quien se sigue causa por la Comisión Militar de esta plaza, como otro de los promovedores del desorden ocurrido en las fábricas España Industrial y de los señores Guell, Ramis y Compañía.
5 de abril de 1854.”

Com es pot veure, es tracta d’una demanda d’informació d’un veí de Santa Eulàlia, detingut i al que se li està aplicant la jurisdicció militar. L’acusació és promoure el “desordre” esdevingut en dues fabriques de Sants, les conegudes com el “Vapor Vell” (Güell, Ramis i Cia, actualment la biblioteca del barri) i el “Vapor Nou” (La España Industrial, actualment un parc).


"VAPOR VELL" (GÜELL, RAMIS I CIA)

"VAPOR NOU" (LA ESPAÑA INDUSTRIAL)

Aquest desordre va ser en realitat una vaga, que es va estendre a finals de març des d’aquestes dues fabriques a totes les del sector tèxtil de gairebé tota Catalunya. Autors com Balcells la qualifiquen de la primera vaga general del ram


Vegeu també la tesi de Joan Fuster   

En resum, Boi Poch, habitant del carrer Santa Eulàlia, fou detingut per promure una vaga obrera a Sants. Recordem que aleshores Santa Eulàlia era un carrer de Sants que havia travessat la frontera amb l’Hospitalet. Els obrers demanaven un increment del sou (o una reducció del tamany de les peces de tela que havien d’entregar), en un context de pujada dels preus, a més de mostrar-se contraris a la introducció d’unes noves màquines, les “selfactines” (derivades de l’anglès self-acting), que com el seu nom indica ja s’ho feien elles soles i necessitaven menys mà d’obra, fent pujar l’atur.

També generava molt malestar la repressió de les primeres associacions obreres i la substitució dels treballadors associats per d’altres que no ho eren. Precisament, la primera vaga obrera de Santa Eulàlia i l’Hospitalet, l’octubre de 1953 fou per aquests motius. Fou el fet que vam tractar en el primer Documents del Celh

Avui hem conegut el nom d’un il·lustre avantpassat del barri, gràcies al qual, i a molts d’altres, avui gaudim d’un cert nivel de benestar. Sabrem conservar-ho?


Centre d’Estudis de l’Hospitalet.