¡Benvinguda!

Sigueu benvinguts a la nostra pàgina, que té com a finalitat ultima donar a conèixer a tots els ciutadans del barri de Santa Eulàlia de Provençana de l'Hospitalet, amb voluntat purament divulgativa, algunes fotografies i històries del nostre districte.

Esperem que us ajudi a descobrir o recordar les arrels de la barriada!

jueves, 15 de septiembre de 2011

SANTA EULÀLIA DE PROVENÇANA, BRESSOL DE L'HOSPITALET

  Dibuix realitzat per En Joan Ribes i Farràs, membre de la Junta de l’Arxiu
TREBALL DE RECOPILACIÓ EFECTUAT
PER MEMBRES DE LA JUNTA DIRECTIVA
DE L’ARXIU HISTÒRIC SANTA EULÀLIA DE PROVENÇANA
L’HOSPITALET
SUMARI
  
         1.-  INTRODUCCIÓ
        
         2.-  ORÍGENS DE PROVENÇANA 
         3.-  ELS PRIMERS POBLADORS
         4.-  ELS ROMANS
         5.-  L'ERMITA ROMÀNICA
         6.-  UN LITIGI ENTRE ECLESIASTICS QUE DURÀ CINC SEGLES
         7.- EL CANAL DE LA INFANTA       
         8.- L'EMBRANZIDA DE LA INDÚSTRIA
              - L'ETAPA PRE-INDUSTRIAL: ELS PRATS D'INDIANES
              - LES PRIMERES FÀBRIQUES: EL RAVAL DE L'APRESTADORA
              - L'EMPENTA DE PRINCIPIS DEL SEGLE XX
              - LA CRISI DELS TRENTA I LES COL.LECTIVITZACIONS
              - DE L'AUTARQUIA A L'EXPANSIÓ
              - L'OCÀS DELS SETANTA
         9.- EL FERROCARRIL DE VILANOVA
         10.- ELS LÍMITS DEL BARRI
         11.- L'ARRIBADA DELS SERVEIS PÚBLICS
         12.- LES PRIMERES ESCOLES
         13.- L'EXPANSIÓ DEL BARRI
         14.- ELS ESCOMBRIAIRES
         15.- EL CARRILET
         16.- EL METRO
         17.- EL MERCAT
         18.- LES PARRÒQUIES
         19.- LA ETAPA DESARROLLISTE (ELS BARRIS DEL BARRI)
         20.- LA ARRIBADA DE LA DEMOCRÀCIA
         21.- EL COPEM
         22.- LES CASES            
         23.- ELS CARRERS
         25.- ELS MONUMENTS
         26.- LES ENTITATS
         27.- ELS CINEMES
         28.- LES FESTES MAJORS
         29.- ELS PERSONATGES
         30.- BIBLIOGRAFIA

CRONOLOGIA DE SANTA EULÀLIA

INTRODUCCIÓ
Des de que al 1988 es va fundar l’Arxiu Històric de Santa Eulàlia Provençana, molt sovint, al atendre a les persones que s’adrecen a nosaltres (es honest dir-ho aquí: quasi sempre son joves estudiants als que les seves escoles, instituts o facultats els han encomanat un treball històric sobre algun tema del barri on viuen) sorgeix la mateixa pregunta: No hi ha un llibre que reculli la història del barri?... I sempre diem el mateix: existeixen llibres, publicacions, articles (hi ha, sortosament, quasi especialistes en el tema de Santa Eulàlia, entre els quals podrien esmentar ­demanant perdó als exclosos- a Inocencio Salmerón, Lluís Abarca, Manel Grau, etc.), tesis no publicades, etc., sobre la història de l’Hospitalet dins dels quals hi han mencions generals o específiques sobre Santa Eulàlia, però no existeix una publicació (i aquí sempre fem una excepció: “El barrio de Santa Eulalia de Provençana: Elementos para una crónica, treball no publicat sencer, coordinat per Ramon Breu) amb l’aspiració d'ésser el recull, mes o menys ambiciosament, de tota la història del barri de Santa Eulàlia.
Des de la fundació de l’Arxiu, hem anat recollint -humil però laboriosament- tots els esments al nostre barri fets a tot tipus de publicacions (intentant, això si, especificar el nom de l’autor i la obra al costat de la dada) i sempre hem acudit a aquest recull (un poti-poti desorganitzat) per a intentar desvetllar els dubtes que els nostres interrogadors ens han plantejat i intentar -no sabem si ho hem aconseguit sempre- ajudar-los als seus treballs escolars.
Sempre quedava, però, el mateix regust de no poder oferir un únic volum on es recollís, de manera ordenada tot aquest caudal d’informació que posseíem sobre la història del nostre barri. I sempre quedava la mateixa pregunta a l’aire: no seríem nosaltres capaços de ordenar cronològica o temàticament (o una combinació d'ambdues opcions) tots aquests materials i obtenir un llibre amb la història del nostre barri?...
Tasca feixuga, sens dubte, per a un grup de diletants que només podem exhibir com a títol el nostre interès i amor per la història d’aquest tros de Ciutat que ens ha vist néixer o ens ha acollit amb generositat.
Però, a vegades, els somnis prenen possibilitats de fer-se realitat. Amb ocasió de la presentació oficial (feta pel Director del Centre Cultural Santa Eulàlia, En Jordi Pitarch) al Regidor del Districte, En José Antonio Molina, de la nova Junta de l'Arxiu sorgida l'any 1998 -una dècada després de la fundació del mateix- després d'exposar-li els plans de treball dissenyats per aquesta per la següent etapa, el Sr. Regidor ens va fer una proposta inesperada: No serieu capaços vosaltres de recollir en un llibre la història del barri?. Aquesta pregunta ens la havien fet nosaltres mateixos moltes vegades. Devien ser nosaltres els qui fessin un llibre sobre la història de Santa Eulàlia? 
Un Arxiu Històric –i mes si està portat, com en aquest cas, per persones entre les quals es troben pocs llicenciats- no te obligació d’escriure la història del que ha ocorregut al seu àmbit territorial, però els components d’aquesta Junta Directiva s’na donaven que, o gosaven ficar-se en aquest embolic o no hi hauria (al menys durant bastant de temps) una mena de crònica o manual pràctic sobre la història del nostre barri, amb la qual cosa es perdria la oportunitat de que noves generacions de santaeulariencs poguessin conèixer, amb una mica de profunditat, la història del seu espai vital: la barriada de Provençana de l’Hospitalet.
Es va acceptar el repte i es va prendre la decisió de fer una recensió amb totes aquelles informacions de que disposaven sobre la història de la barriada, agrupant-les en trenta apartats específics amb els quals quedessin resumits els aspectes més importants de la vida dels eulaliencs durant tots els seus anys d’història. La recollida de dades i la inserció de les noves aportacions dins del text del projecte no es donaria mai per tancada, perquè sabíem que sempre aniran sorgint informacions disperses que podrem anar afeixin a un  text que nomes existeix als nostres ordinadors.
Però, de moment, el recull ha culminat per ara, per a posar-lo a disposició dels nostres conveïns. Sabem que hi ha molts forats per omplir: nosaltres mateixos tenim més preguntes que respostes. No hem trobat, en general, prou informació sobre molts apartats dels esdeveniments acorreguts al barri, però es que sobre alguns temes concrets no hi ha cap aportació seriosa. Aquets buits, el desconeixement científic d’alguns dels que hem tingut la gosadia de posar-nos a la feina i la manca de recursos (materials i temporals), fa que aquestes ratlles no passin de tenir mes que el valor purament divulgatiu amb el que han estat dissenyades, sense cap pretensió de transcendència acadèmica.
Per tot això, demanem excuses a tots els professionals que han investigat sobre la història (o part de la historia) de Santa Eulàlia per l’atreviment a l’hora d’enfrontar-nos a aquesta fita amb la manca de coneixements i tècnica –que no d’il•lusió ni de voluntat- d’alguns dels membres d’aquesta entitat. Esperem que, en dia no llunyà, aparegui el providencial historiador que decideixi aglutinar en un treball monogràfic la narració dels successos passats a aquest indret que ja s’anomenava con avui fa mes de mil anys.

Mentre tant, si aquestes tres-centes cinquanta pàgines (de text i fotografies) que hem relligat serveixen per que algú s’acabi interesant sobre la història del barri de Santa Eulàlia de Provençana de l’Hospitalet de Llobregat donarem per ben empleats els temps i la dedicació que hem consagrat a escriure-les.

««««««««««««Ω»»»»»»»»»»»»»

 
Les línies precedents van ser escrites fa tretze anys. Abans del canvi de segle l’Aula de Cultura de Santa Eulàlia va ser tancada per obres i no havent local alternatiu, els fons de l’Arxiu foren traslladats a un magatzem de l’Ajuntament. Sense lloc on reunir-se i sense material de treball, la Junta de l’Arxiu Històric de Santa Eulàlia es va anar dissolent mica en mica. Les persones mes grans van anar traspassant a mida que anaven concloent els seus cicles biològics, altres membres van canviar de residencia i alguns es van anar desatenent de la entitat, be per temes professionals o per problemes personals.
Superats, sembla, tots els problemes d’infraestructura, durant aquest curs que comença (2011-2012) es podrà posar en marxa, de vell nou, l’Arxiu, encara que en un local mes petit del que es fruïa abans de l’inici dels entrebancs de tots tipus que han fet endarrerir els projectes que es van dissenyats llavors per a consolidar la vida associativa de l’Arxiu.
Intentarem, tot seguit, reunir una nova Junta que redacti i posi en marxa un programa que reculli aquells plans imaginats aleshores i que encara conservin la necessària actualitat i que afegeixi noves tasques a assolir, fonamentades en idees noves, com correspon als temps en que vivim.
El compromís no serà senzill ni fàcil, ens al contrari; serà una comesa poc reconeguda i gens compresa per la majoria de la ciutadania i pels organismes administratius. Però si al final s’assoleix la meta ideada de consolidar l’únic Arxiu Històric de barri de tot l’Hospitalet es donarem per molts satisfets.
Per arribar allà, s’haurà de treballar il·lusionadament per aconseguir un objectiu que estava en la definició mateixa de l’entitat des de el seus inicis: que l’Arxiu Històric de Santa Eulàlia Provençana acabi sent l’eina cívica on tots els eulaliencs puguem reconèixer-nos perquè signifiqui la recuperació i la preservació d’allò mes important per a la consolidació de l’esperit col·lectiu ciutadà, la memòria del barri i del temps.

««««««««««««Ω»»»»»»»»»»»»»
       

No hay comentarios:

Publicar un comentario