¡Benvinguda!

Sigueu benvinguts a la nostra pàgina, que té com a finalitat ultima donar a conèixer a tots els ciutadans del barri de Santa Eulàlia de Provençana de l'Hospitalet, amb voluntat purament divulgativa, algunes fotografies i històries del nostre districte.

Esperem que us ajudi a descobrir o recordar les arrels de la barriada!

martes, 13 de septiembre de 2011

PROTEGIM EL CANAL DE LA INFANTA! (VIII)

"Resum Reunió de Treball 13/09/11"
Avui  dia 13/9/11 ha tingut lloc, com de costum, a La Casona Asturiana, la  primera Reunió de Treball Ordinària de la plataforma “Protegim el Canal  de la Infanta” passat el període estival. El quòrum ha reprès el seu to  normal, i tot i alguna baixa d'última hora, ens hem aplegat una desena  de persones de les habituals. Hem tingut, a més, l'honor de comptar amb  la presència de la Sra. Matilde Marcé, presidenta de l'Ateneu de Cultura  Popular.
Un cop posats en farina, vam tractar i acordar els següents temes:
Valoració  de la Manifestació del 25/7/11. La valoració unànime va ser que la  manifestació va estar molt positiva, tant pel que fa a la gent que al  final es va aplegar com a la repercussió mediàtica que en general va  tenir la convocatòria, la qual cosa va permetre donar una forta  publicitat a la nostra reivindicació.
Enumeració  i valoració dels contactes fets durant l'estiu amb altres entitats  afins a “Protegim del Canal de la Infanta” que treballen o tenen  interessos comuns relacionats amb el Canal de la Infanta. La importància  i qualitat dels contactes obtinguts ha estat qualificat com molt  positiu, atès que això ens permetrà treballar de bracet amb entitats i  persones d’alt pes específic ja que a tots ens uneix un interès comú.
Degut  als contactes fets, s’ha plantejat la possibilitat de creació d’una  comissió dedicada exclusivament a l’estudi i protecció del Canal de la  Infanta, que englobi a totes les entitats que fragmentàriament treballen  per a la salvaguarda d’aquest patrimoni i donar-li entitat jurídica.  S’ha acordat contactar en breu amb la resta d’entitats per a copsar  l’estat de la qüestió.
S’ha  previst l’organització, per part de “Protegim el Canal de la Infanta”,  d’un acte públic reivindicatiu pel trajecte del Canal que pertany a  l’Hospitalet per al diumenge dia 23 d’octubre a les 9 h. la qual,  partint des del parc de Can Mercader a Cornellà, doni a conèixer a la  ciutadania l’existència d’aquest patrimoni parcialment ocult. Tanmateix,  s’ha acordat establir contactes amb altres entitats conservacionistes  del Canal de la Infanta per a organitzar -en data indefinida- una ruta/marxa reivindicativa conjunta que visiti el conjunt del trajecte des del  seu origen a Molins de Rei fins a la seva antiga desembocadura.
S’ha  acordat que, davant de la presentació per part del Grup Municipal del  PPC d’una moció de suport a la Plataforma “Protegim el Canal de la  Infanta” al Ple de l’Ajuntament del proper dia 27 de setembre de 2011,  es demanarà torn de paraula en dit Ple per exposar davant del Consistori les nostres reivindicacions.
Davant el compromís de l’Ajuntament d’iniciar durant la tardor les prospeccions arqueològiques de les restes il·legalment sepultades del  canal als terrenys de La Remunta, hem acordat establir una especial  vigilància dels terminis i treballs que es duguin a terme per així  controlar el correcte desenvolupament i tractament de tant important  patrimoni de la ciutat.
Finalment, es  convoca la propera reunió ordinària de treball de “Protegim el Canal de  la Infanta!” per al proper dijous dia 29 de setembre a les 19 h. a les  instal·lacions de La Casona Asturiana.

-Ireneu Castillo-
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈Ħ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

No hay comentarios:

Publicar un comentario