¡Benvinguda!

Sigueu benvinguts a la nostra pàgina, que té com a finalitat ultima donar a conèixer a tots els ciutadans del barri de Santa Eulàlia de Provençana de l'Hospitalet, amb voluntat purament divulgativa, algunes fotografies i històries del nostre districte.

Esperem que us ajudi a descobrir o recordar les arrels de la barriada!

miércoles, 8 de diciembre de 2010

"EL BARRI DE SANTA EULÀLIA: ELEMENTS PER A UNA CRÒNICA"

L'any 1975, l'Ajuntament de l'Hospitalet va organitzar l'"Escola d'Estudis Artistics", un centre on s'impartirien cursos especifics d'alt nivell sobre teatre, cinema, dança o arts plastiques.
L'Aula de Cultura, a l'any 1986
L'equipamement es va ubicar a l'edifici de la antiga fàbrica d'olis de la "Plaça dels Avis", amb entrada pel carrer Amselm Clavé, 24, que havia estat darrerament una escola d'ensenyament primari, i el 30 d'octubre del 1975 es va celebrar a l'edifici de l'Escola la seva presentació pública. El preu de matrícula que es cobraba als alumnes -quasi tots ells residents fora de la Ciutat- implicaba el fet de que l'Escola fos considerart com un centre elitista i alié a l'entorn i als interessos de la barriada.
El projecte va tenir una curta volada vital i l'existencia de l'Escola va ser efímera. Les grans
despesses que produía i la dolenta administració de la gestió del centre va provocar l'abandonament del mateix per part de la Ponéncia de Cultura i de l'Ajuntament.
A mitjans de l'any 1978 el Consistori va accedir a les peticións de les Associacions de Pares d'Alumnes de les escoles del barri i de l'Associació de Veïns per que s'habilités l'equipament com Aula de Cultura, seguint les directrius de les dues Aules existents llavors: la de Bellvitge i la de La Florida. L'Aula va iniciar les seves activitats al curs 1978-1979. Es varen iniciar cursets de pintura i dibuix, de musica, ceràmica, llengua catalana o fotografía.      
Amb l'arribada del primer Ajuntament democràtic, un nou equip directiu va prendre la gestió
de l'Aula i es varen obrir nous camps culturals a l'entitat, com la creació, entre d'altres, del Grup de Teatre, de Poesia, el Grup de Cinema o del Grup d'Estudis de l'Aula.
Malgrat que va costar un temps per a que l'Aula arribes a sintonitzar amb el barri, a partir de
l'any 1981, es va consolidar com a realitat participativa en el mon de la cultura i en la vida social de Santa Eulàlia, ajudant a la recuperació dels Carnestoltes i de la Festa Major i promocionant nous grups i cursets.
El professor Ramon Breu a un acte a l'escola a on es docent.
Un d'aquets Grups esmentats, el d'Estudis, va iniciar un projecte per a recuperar la memòria popular del barri de Santa Eulàlia. Sota la coordinació del professor Ramon Breu i Panyella (1), els integrants del Grup d'Estudis van abocar-se a la realització de l'objectiu, amb un incansable entusiasme i una eficient tasca, accions que es van traduïr en la materialització, l'any 1986, de la publicació (mecanografiada) d'un llibre de 106 pàgines -primera referéncia de la història de la barriada-, anomenat "El barri de Santa Eulàlia de Provençana: Elements per a una crònica" (2).
Portada d' "Elements per a una crònica"
L'obra està dividida en trenta apartats, a cada un dels quals es desenvolupen aspectes diversos de les diferents etapes de l'esdevenidor del barri, de l'evolució física del mateix,  de les vides dels seus homes i dones, de les seves entitats, de les industries on varen treballar, de com celebraven les seves festes o com gaudien dels espectacles als que assistien al seu temps de lleure.
La primera raó de ser de la crónica era la de demostrar que el barri de Santa Eulàlia ha tingut, durant el decurs dels temps un proces històric interessant, amb experiéncies enriquidores, i de debó que ho varen acconsseguir. Per a dur a terme la tasca projectada i aconseguir l'objectiu previst, els components del Grup d'Estudis van visitar sovint el Museu d'Història de la Ciutat i es varen possar en contacte amb entitats com, per exemple, la parròquia de Sant Isidre o la Cooperativa "El Respeto Mutuo". També van desenvolupar reunions amb veïns veterans de la barriada, persones que havien participat durant les seves vides a diferents entitats físiques de Santa Eulàlia.
El resultat final va ser magnific. "Elements per a una crònica" s'ha convertit en referent imprescindible per aquelles persones interessades en la història del barri i ha estat consultat per nombrosses generacions d'alumnes de les Escoles i de l'Institut del barri, a l'hora de la realitzación de treballs escolars en torn al fet històric de la barriada.            
"Elements per a una crònica" és, a la fi -tot i no tenir moltes il.lustracions-, l' "Orbis Pictus" (3) de la història de Santa Eulàlia (en el sentit de ser el primer treball amb vocació d'abastir tots els elements passats que han conformat el present de Provençana), el manual al qual recorren tots els qui desitjen aproximar-se a la narració veritable del successos passats a la barriada, el  "vademecum" (4) imprescindible per a entendre de forma abreujada l'evolució de la vida en aquest petit territori humà anoment Santa Eulàlia.
L'any 1988, el Centre d'Estudis de l'Hospitalet va publicar (5) dins del núm. 6  l'Hospitalet de
Llobregat núm. 6 dels "Quaderns d'estudi" (octubre 1988), un resum de 23 pàgines (p. 167-190)  de l'obra objecte de la nostra atenció avui.
(1) Ramon Breu i Panyella.- Nascut a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) el 1956. Llicenciat en Geografia i Història. Professor de Secundària a l'Escola Solc, de Barcelona. Membre de la redacció d'AulaMèdia i coordinador de CinEscola.info. Autor de diverses narracions curtes i de treballs pedagógics en torn al cinema.

(2) Autor:  Breu i Panyella Ramon; Títol:  "El Barrio de Santa Eulàlia de Provençana: elementos
para una crónica" / Ramon Breu Panyella i Grup d'Estudis de l'Aula de Cultura de Sta. Eulàlia. Publicació:  1986. Descripció física:  106 p. 30 cm. Nota. Resum: En aquest estudi s'hi inclouen elements històrics generals del barri, una ressenya de les principals institucions culturals, l'evolució demogràfica i una descripció dels principals problemes actuals. Nota:  Text mecanografiat. Matèria: Associacionisme. Matèria: Cultura. Matèria: 1986. Matèria: Santa Eulàlia de Provençana-Hospitalet de Llobregat, l'. 

(3) "El mon il.lustrat en imàtges" (Orbis Pictus): Primer text escolar ilustrat de la història de la pedagogía, que ha estata model per als posteriors textes escolars. Amb aquest llibre, es dona a Comenio el títul de precurssor de l'educació audiovisual. El seu "Orbis Pictus" (1658) mostra un mon visible en dibuixos, un llibre per l'aprenentatje del llatí que, sembla ser el primer llibre il.lustrat per a nens. Juan Amós Comenio (Moravia, 28 de març de 1592 - Ámsterdam, 15 de novembre de 1670) fou un teóleg, filósof i pedagog nascut a l'actual Repùblica TXeca. Fou un home cosmopòlita i universal, convençut de l'important paper de la educació en el desenvolupament de l'home. S'el coneix com el Pare de la Pedagogía, doncs va ser qui la va estructurar-la com a ciencia autònoma i establí els  seus primers principis fonamentals.

(4) Obra en forma de llibre que compren abreujadament les nocions necessàries sobre diverses ciencies i arts, molt recomenat per als investigadors.

(5) Matèria: Santa Eulàlia-Hospitalet de Llobregat, l'- Autor:  Breu i Panyella, Ramon. Títol: "El Barri de Santa Eulàlia de Provençana - Elements per a una crònica" / Ramon Breu i Panyella. Dins de  Quaderns d'estudi : Centre d'Estudis de l'Hospitalet l'Hospitalet de Llobregat núm. 6 (octubre 1988), p. 167-190. Nota. Resum: Crònica sobre la situació social i la història contemporània del barri de Santa Eulàlia. S'analitzen els trets socials més remarcables que han anat configurant el barri: immigració, industrialització, construcció i urbanisme i dinàmica associativa. La metodologia de treball dóna una gran importància a les fonts orals. Nota: Comunicació presentada a: 31a Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos: l'Hospitalet 24-25 maig 1986. Matèria: Barris. Matèria: Immigrants. Matèria: Immigració. Matèria: Industrialització. Matèria: 1930 - 1985. Matèria: Santa Eulàlia-Hospitalet de Llobregat, l'. Biblioteca: Centre d'Estudis de l'Hospitalet de Llobregat. Biblioteca: B. Can Sumarro (l'Hospitalet de Llobregat). Biblioteca:  B. Josep Janés (l'Hospitalet de Llobregat). 
Programa de la Festa Major de l'Unió Hortènsia de l'any 1920.
Reproducció inclosa al llibre "Elements per a una crònica"

=================================================================

No hay comentarios:

Publicar un comentario