¡Benvinguda!

Sigueu benvinguts a la nostra pàgina, que té com a finalitat ultima donar a conèixer a tots els ciutadans del barri de Santa Eulàlia de Provençana de l'Hospitalet, amb voluntat purament divulgativa, algunes fotografies i històries del nostre districte.

Esperem que us ajudi a descobrir o recordar les arrels de la barriada!

jueves, 23 de septiembre de 2010

COMMEMORACIÓ DEL MILCENTENARI DE LA PRIMERA MENCIÓ DEL TERME DE PROVENÇANA

Un pergamí conservat a l'Arxiu Episcopal de Vic cita el terme de Provençana, el nom que tenía el territori medieval que avuí és L'Hospitalet, i que llavors es desenvolupava a l'entorn de l'antiga parròquia de Santa Eulàlia de Provençana. (Pres del fulletó editat per l'Ajuntament de L'Hospitalet).
L’Ajuntament de L’Hospitalet celebrà -al novembre del 2008- el milcentenari de la primera menció del terme de Provençana, amb un seguit d’actes commemoratius sota la denominació de L’Hospitalet 1.100, que es varen dur a terme durant aquell mes.
El primer document que cita el terme de Provençana, datat l’any 908, és una escriptura de compra-venda contingut en un petit pergamí conservat a l’Arxiu Episcopal de Vic, i que esmenta la “Villa Provintiana”. Gràcies a aquest document sabem que el prevere Radulf, fill del Compte Guifré el Pilós i posterior bisbe de la Seu d’Urgell, va comprar els esposos Bonemir i Ermessenda, terratinents de Provençana, una casa i dues mujades de terra per dotze sous a la dita zona de Provençana, el dia 12 d'agost de l'any 908, féia 1100 anys.
Aquest pergamí, que dóna fe de la primera i més antiga prova documental de l’existència del municipi, té unes dimensions aproximades de 25,5 per 15 centímetres i es conserva a l’Arxiu Episcopal de Vic. Descriu un terreny amb mas que afronta amb diferents propietats i, a la banda de migjorn, amb terrenys erms i amb el mar.
Per commemorar aquest milcentenari, l’Ajuntament de L’Hospitalet va organitzat un seguit d’activitats: el 19 de novembre, es va celebrar un acte institucional al Saló de Plens de l’Ajuntament per commemorar la primera menció del nostre terme. En el decurs d’aquest acte, va tenir lloc la conferència “L’Hospitalet en el marc de la Catalunya medieval i moderna”, a càrrec del doctor Agustí Alcoverro, director del Museu d’Història de Catalunya, i s’exposà el pergamí original de l’any 908 al vestíbul de l’Ajuntament fins al 30 de novembre.
El programa es va completar amb el cicle de conferències sobre L’Hospitalet medieval –que va tenir lloc al Museu d’Història–, un concert de música medieval i un taller per a les famílies. Per celebrar els actes del milcentenari, l’Ajuntament de L’Hospitalet va acordà amb el Bisbat de Vic el préstec temporal del document, que havia estat restaurat per l’Ajuntament de L’Hospitalet.
__________________________________________________

1 comentario: